Posts Tagged ‘ISO 38500’

February 10 2012 No Comment

Governance and Management: Further Perspective

The last Infonomics Letter (July 2011) was mostly focused on the Exposure Draft of the COBIT 5 framework developed by ISACA. I presented then, and persist with, the view that the draft of COBIT 5 has serious problems in its presentation of the related but separate concepts of governance and management, and that rather than clarifying matters, it adds considerably to the confusion. I also had the temerity to suggest that while COBIT 5 claims to be aligned to ISO 38500, it fails by confusing governance and management, by incorrectly describing the core governance tasks of evaluate, direct and monitor, and by not referencing the principles, without which ISO 38500 would be of little use….  to read whole story please click here.

from The Infonomics Letter Sept.2011
by Mark Toomey

October 18 2009 No Comment

Mark Toomey’den “Fille Vals”

Waltzing with the Elephant AS8015 ve ISO 38500′in oluşturulmasında çalışan ekiplerin lideri Mark Toomey (kısaca IT Governance’ın babası) yeni kitabını yayınladı : “Waltzing with the Elephant

IT, yönetim kurulu odasındaki koca bir fil. İşi IT olmayan organizasyonlar dahi rutin işlerin, gelecek performansları konusunda IT’ye sıkı sıkıya bağlı durumdadırlar. IT’de gerçekleşen problemler ciddi durumlara yol açabilir. Nitekim birçok şirket efektif IT yönetimi knusunda zayıflar ve bu organizasyona bir risk olarak geri dönmekte.” diyor Mark Toomey ve ekliyor; “Bu yayın IT’yi yönetmek ve kontrol etmek için ISO 38500 üzerine kurulu kapsamlı bir kılavuzdur.

(more…)

November 10 2008 No Comment

ISO 38500 - Özet

ICT Corporate Governance    

ICT Corporate Governance

Yetersiz Bilgi Sistemleri, organizasyonun performansına ve rekabetçi yapısına engel olur veya organizasyonu yasa ve kanunlarla uyum sağlayamama (veya bu konuda yeterince hızlı ve uygun maliyetli(cost effective) haraket edememe) riski ile yüz yüze bırakır. İşte tam bu noktada ISO 38500 standartı yönetim kuruluna, IT Kurumsal Yönetişimi ile ilgili üst seviye yöneticilerin alacakları roller hakkında geniş kapsamda kılavuzluk eder. 

(more…)

Copy Protected by WP-CopyProtect Thanks to Chetan. -->